Պետք է բեկել իրավիճակը։ ՄԵՆՔ կարող ենք, հետեվաբար՝ ՄԵՆՔ պարտավոր ենք
Միտք
Միտք

Միտքն առաջընթացի շարժիչ ուժն է, յուրաքանչյուր ազգի ինքնության ցուցիչը, որը դառնում է գոյության ու մրցունակության երաշխիք: Ցանկացած նորի արարում սկսվում է մտքից: Երբ այն դառնում է հասարակության համար համոզմունք, ձևավորվում է մեկ նպատակի ծառայեցնող միասնություն:

Միասնություն
Միասնություն

Միասնության շնորհիվ թույլն ուժեղանում է, անհնարինը դառնում է հնարավոր, ուժեղն էլ ավելի է հզորանում՝ ձևավորելով հարգանք ներշնչող արժանապատվություն իր երկու դրսևորմամբ՝ ազգային նկարագիր և պետականություն: Սկզբունքների միասնության մեջ է իրական ուժը:

Ուժ
Ուժ

Ուժը գոյության երաշխիքն է՝ որպես մրցունակ կրթություն և գիտություն, տնտեսություն և բանակ, վստահություն և հավատ բարեկեցիկ ապագայի նկատմամբ: Ուժը ծնում է հաղթողներ: Որտեղ կա միտք և միասնություն, այնտեղ կա ուժ: