«Դաստիարակությունը կարող է մեզ տալ անհրաժեշտ հատկություններն այն ազգերի, որոնք չեն ուզում մեռնել։ Այո՛, դաստիարակությունը, բայց ոչ այն, որն այսօր տրվում է մեր մատաղ սերնդին։ Ամեն ինչից մի քիչ, առանց որևէ գերիշխող գաղափարի։

Մի քիչ հայերեն, մի քիչ տեղական լեզու և սովորական առարկաներ այդ է գաղութային դպրոցի տվածը։ Կուսակցամիջյան անվերջ պայքար և ժխտական քննադատություն – ահա մեր մամուլի դաստիարակչական գործը։ Անհատապաշտական ճռվողյուններ – սրանից, կարծեմ ավել բան չէ մեր օրվա գրականությունը․․․»

~ Գարեգին Նժդեհ ~

Այս տողերը լիովին բնութագրում են Հայաստանում տիրող իրավիճակը...